Düşünce ve Kuram Dergisi
Tarama Etiketi

Laclau’nun Özcü olmayan Post-marksizmi: Olumsallık ve Uyuşmazlık