Düşünce ve Kuram Dergisi
Tarama Etiketi

Thomas Nail

Revolution

Today, we are witnessing the return of revolution. This return, however, seems to be taking none of the traditional forms: the…

Devrim

Günümüzde devrimin geri dönüşüne şahit oluyoruz. Ancak bu dönüş, görünüşte devletin ele geçirilmesi, partinin politik temsili,…