Düşünce ve Kuram Dergisi
Tarama Etiketi

Kenan Avcı

Hangi Meşruiyet?

İnsanlığa musallat olan iktidar ve tahakküm sapması, insana, topluma, düşünceye ve siyasete dair olan her şeyi düalist temelde ele…